Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Της Άννας Στάη του Σταύρου
2. Της Ειρήνης Κούτελου του Γεωργίου
3. Του Χαράλαμπου Κατσιάπη του Αναστασίου

Οι οποίοι υποβάλουν την παρούσα αναφορά ενεργώντας ατομικά και ως εκπρόσωποι της οργάνωσης «Αντιναζιστική Πρωτοβουλία» που διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 35, 2105232553.

ΚΑΤΑ

Κωνσταντίνου Α. Πλεύρη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, Σκουφά 81
----------------------------------

Για συσχετισμό με την υπ’ αριθμ. Γ065139 δικογραφία


Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία είναι μία οργάνωση πολιτών η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1997 και δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση του νεοναζισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού στην ελληνική κοινωνία.
Στα πλαίσια της δράσης της η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και εμείς οι υπογράφοντες την παρούσα ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το βιβλίο του ως άνω Κ. Πλεύρη «Οι Εβραίοι: Όλη η Αλήθεια» (Εκδόσεις Ήλεκτρον, Αθήναι 2006), για το οποίο έχει ήδη διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από την 18η Πταισματοδίκη Αθηνών στη βάση των στοιχείων που κατάθεσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Για την υπόθεση αυτή έχει σχηματιστεί η δικογραφία υπ’ αριθμ. Γ065139.
Από τη μέχρι σήμερα έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι η προκαταρκτική εξέταση περιορίστηκε στη διερεύνηση στοιχείων για την άσκηση δίωξης με βάση το άρθρο 191 ΠΚ το οποίο αφορά τη «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Αυτό το γεγονός μας προκάλεσε μία μεγάλη και ομολογουμένως δυσάρεστη έκπληξη καθώς από το πρώτο γρήγορο ξεφύλλισμα του πιο πάνω βιβλίου μπορεί κανείς να εντοπίσει έναν εμετικό οχετό αποσπασμάτων καθαρά ρατσιστικού – ναζιστικού περιεχομένου, που από μόνα τους καταδεικνύουν την υποχρεωτικότητα της άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του συγγραφέα τους με βάση τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου 927/1979. Δεν επιτρέπεται σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυκλοφορεί ένα τέτοιο βιβλίο χωρίς να τιμωρείται ο συγγραφέας του για το ωμό κάλεσμα, 60 χρόνια μετά το τέλος του β΄ παγκοσμίου πολέμου, σε επανάληψη της απάνθρωπης ναζιστικής βίας που ασκήθηκε πάνω σε αθώους συνανθρώπους μας.

Παραθέτουμε παρακάτω τα πιο χαρακτηριστικά από τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα με τη μία ή την άλλη διατύπωση αποσπάσματα αντισημιτικού – ρατσιστικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται στο παραπάνω βιβλίο του Κ. Πλεύρη, τα οποία εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις”, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 1419/1984, Ν. 2910/2001 και Ν. 3304/2005 ( πλέον προβλέφθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη) και όπως ισχύει σήμερα. Ο ίδιος ομολογεί ότι μοναδικός σκοπός του βιβλίου του είναι η διάδοση του αντισημιτικού μίσους. Συγκεκριμένα, στη σελ. 583 αναφέρει: «Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι».

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 927/1979

<<1. Όστις δημοσίως, είτε προφορικώς είτε διά του τύπου ή διά γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου εκ προθέσεως προτρέπει εις πράξεις ή ενεργείας δυναμένας να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίαν κατά προσώπων ή ομάδος προσώπων εκ μόνου του λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή με χρηματικήν ποινήν ή και διά αμφοτέρων των ποινών τούτων>>. Το πιο πάνω άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1419/1984 ως εξής: «όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η φυλετική ή εθνική καταγωγή προστίθεται και η περίπτωση "του θρησκεύματος".
Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος πληρώνεται όταν κάποιος προτρέπει (άλλον ή άλλους) σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία εναντίον προσώπων (μεμονωμένα) ή ομάδας προσώπων εξαιτίας και μόνο της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους ή εξαιτίας του θρησκεύματός τους.
Η «προτροπή» πρέπει να γίνει δημόσια. Δημόσια είναι η «προτροπή» όταν γίνεται με τέτοιο μέσο και σε τέτοιο τόπο ώστε να μπορεί να «ακουσθεί» από οποιονδήποτε θέλει να ακούσει. Ανάμεσα στα μέσα τελέσεως συμπεριλαμβάνεται ο τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός, όπως νοείται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 ΑΝ 1092/1938, άρθρο μόνο Ν 1178/1981 και 4 παρ. 10 Ν 2328/1995.
Η «προτροπή» ενέχει παρότρυνση, παρόρμηση, διέγερση, ενθάρρυνση και παρακίνηση για την τέλεση κάποιας πράξεως ή ενέργειας. Οι πράξεις πρέπει να είναι ικανές να προκαλέσουν «διακρίσεις, μίσος ή βία». Δεν είναι απαραίτητο να προκληθούν πράγματι οι διακρίσεις, το μίσος και η βία. Οι πράξεις ή οι ενέργειες που αφορά η προτροπή πρέπει να είναι ικανές να προκαλέσουν διακρίσεις κλπ με μοναδικό λόγο τη φυλετική ή την εθνική καταγωγή ή το θρήσκευμα (1).

Στη βάση των πιο πάνω, στο άρθρο 1 παρ. 1 εμπίπτουν τα εξής αποσπάσματα το βιβλίου:

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ)

(Διευκρινιστική Σημείωση: Οι υπογραμμίσεις (έντονα γράμματα) είναι δικές μας).

1. Σελ. 742: «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. Διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασμα».

2. Σελ. 269: «Κάθε Έλλην, κάθε άνθρωπος που γνωρίζει την υπονομευτική δράση του Εβραιοσιωνισμού πρέπει μόνος του, ως άτομο να κινητοποιηθεί εναντίον των Εβραίων. Αρχικώς απαιτείται να κάνη τα ακόλουθα:…
…Όπου διαπιστώνετε Εβραϊκή επέμβασι να την αποτρέπετε με την καταγγελίαν της και μετά με όποια ενέργεια απαιτείται».

3. Σελ. 432: « Ο Ναζισμός λοιπόν γνωρίζων καλώς τα Εβραϊκά σχέδια απεφάσισε, όπως αλλού περιγράφω, να εκδιώξει τους Εβραίους από την Ευρώπην. Και έπραξε κατά την γνώμιν μου πολύ ορθώς. Η απαλλαγή της Ευρώπης από τους Εβραίους είναι επιβεβλημένη, διότι ο Εβραϊσμός συνιστά απειλή κατά της ελευθερίας των Εθνών».

4. Σελ 511: « Υπάρχει Εβραϊκόν πρόβλημα στην Ευρώπην... Το Εβραϊκόν πρόβλημα συνίσταται ακριβώς στο ότι μία εξωευρωπαϊκή φυλετική μειοψηφία συνωμοτεί εις βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών, τα οποία θέλει να υποδουλώσει. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθή διότι αλλοιώς κινδυνεύει η Λευκή Φυλή. Άλλη λύσι δεν βλέπω παρά να φύγουν οι Εβραίοι από την Ευρώπην...».

5. Σελ. 266: «Και τώρα έφθασε η ώρα να δώσωμεν στον Εβραίο τον χαρακτηρισμόν που του αξίζει…Αυτός που βασανίζει τι είναι; Αυτός που πυροβολεί τι είναι; Αυτός που δολοφονεί γυναίκας ή αόπλους τι είναι; Αυτός που βιάζει τι είναι; …Αυτός που θέλει να μας πίη το αίμα τι είναι; …Αυτός που τα κάνει όλα αυτά μαζί τι είναι; Είναι ο υπάνθρωπος Εβραίος!».

6. Σελ. 778: «Η μόνη οδός σωτηρίας των Εβραίων είναι να παύσουν να ονειρεύωνται την παγκόσμιον κυριαρχίαν… Αλλοιώς ο αφανισμός τους θα συμβεί ολοκληρωτικώς και δια παντός. Το πολύ-πολύ θα εναπομείνουν μερικαί χιλιάδες που θα κόβουν τα πουλάκια τους και θα περιμένουν τον Ιεχωβά τους».

7. Σελ. 1221: «…περισσότερο προκαλώ εσάς τους αναγνώστας μου να συζητήσετε δια το Ταλμούδ και την Εβραϊκή θρησκεία. Προκαλώ περισσότερο εσάς επειδή σεις είσθε τα θύματα. Ξυπνήστε οι επίβουλοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφον των Εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατέ τους μέσα, διότι τους αξίζει...».

8. Σελ. 138-139: « Αλλά δεν φταίνε οι χαχαμίκοι. Φταίει ο πολιτισμένος κόσμος που ανέχεται τα διεθνή παράσιτα που λέγονται Ιουδαίοι… φθάνει η ώρα των αντιποίνων…».

9. Σελ. 1166: « Η Λευκή Φυλή δεν θέλει σημίτας στην Ευρώπην, διότι έτσι την συμφέρει βιολογικώς».

10. Σελ. 600: «Στο INTERNET οι Εβραίοι με συκοφαντούν. Συγκεκριμένως κάποιος Ελληνοεβραίος ονόματι Daniel Perdurant έγραψε μίαν διατριβήν (!) την οποία υπέβαλε στο Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αντισημιτισμού, Vidal Sasoon, του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ …Ανεζητήσαμεν τον συκοφάντη Εβραίο, αλλά δεν τον εύρομεν, ούτε το κέντρο Βιντάλ Σασούν μας δίδει στοιχεία, έτσι αυτός ο συκοφάντης Εβραίος μένει ατιμώρητος προς το παρόν, νομικώς και αλλοιώς».

11. Σελ. 583: « Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι».

12. Σελ. 852: «Ο Χίτλερ κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα η ιστορία της ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την Ευρώπην από τους Εβραίους, δεν το έκανε… Αγαπητοί μου κύριοι Εβραίοι, εγώ δεν σας ζητώ να υποστήτε, όσα τα ιερά σας βιβλία διδάσκουν να υποστώμεν εμείς, από εσάς… Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν».

Στα πιο κάτω δύο αποσπάσματα ο Κ. Πλεύρης μεταξύ άλλων καλεί σε βία κατά αυτών που στέκονται εμπόδιο στην υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων που προτείνει για τους Εβραίους. Το κάλεσμα αυτό αφορά κάλεσμα βίας ενάντια σε ανθρώπους λόγω των πεποιθήσεων τους μία κατηγορία που δεν έχει συμπεριληφθεί στο Ν. 927/1979. Όμως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 927/79 στο βαθμό που οι προτεινόμενες ενέργειες είναι ικανές να προκαλέσουν το μίσος κατά των ίδιων των Εβραίων:


13. Σελ. 95: «Δυστυχώς αυτάς τας ιστορικάς αληθείας τας έχουν απαγορεύσει (!!) να διδάσκονται στα σχολεία ως…αντισημιτικαί. Οι γραικύλοι, οι Εθνοπροδόται. Διότι έτσι τους διατάσσει το «πονηρόν γένος». Οι υπεύθυνοι της παραποιήσεως της Ελληνικής ιστορίας και συνεπώς της πνευματικής τυφλώσεως του Ελληνικού Λαού πρέπει να κρεμασθούν κι αν αυτό δεν μπορέσει να το κάνει το κράτος θα ευρεθούν Έλληνες να εκτελέσουν τους προδότας».

14. Σελ. 1228: « …Μέχρι τότε για μας οι Εβραίοι θα παραμείνουν θανάσιμοι εχθροί, ιδιότητα που μόνοι τους επέλεξαν με όλας τας συνεπείας αυτής της αποκλειστικής των επιλογής. Με την ευκαιρίαν αυτήν προειδοποιούμεν:
1. Τους Εβραίους που κυκλοφορούν με Ελληνικά ονόματα, δια να κρύπτουν την πραγματικήν καταγωγήν των
2. Τους πράκτορας των Εβραίων, ιδίως δημοσιογράφους, πολιτικούς και τηλεπαρουσιαστάς, που εξυπηρετούν τον εβραιοσιωνισμό
3. Τους οικονομικούς παράγοντας που διακινούν το παρασιτικό εβραϊκό κεφάλαιο, υπό μορφήν ΑΕ «Τράστ», «Χόλντιν», «υπερακτίων εταιρειών» κ.λπ
4. Τους εβραιουποκινούμενους υπονομευτάς της Ελληνικής Εθνικής Παιδείας και Εξωτερικής πολιτικής, που κατέχουν δημοσίας θέσεις και εξυπηρετούν τον εβραιοσιωνισμό, με την επιβολή στην παιδεία και την εξωτερικήν μας πολιτικήν φιλοεβραϊκών θέσεων
5. Τα ΜΜΕ που δολιοφθείρουν τον Ελληνικό τρόπον ζωής, τα ιερά της Φυλής και τας Εθνικάς αξίας του Ελληνισμού, με την άσκησιν συστηματικής προπαγάνδας όλων των ειδών με σκοπό την διάδοσι του εκφυλισμού και της παρακμής στην Εθνικήν Κοινωνίαν των Ελλήνων
Όλοι οι παραπάνω προειδοποιούνται δια πρώτην και τελευταίαν φοράν, με μίαν φράσιν: Εξηντλήθη η υπομονή μας. Τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως πρέπει. Κι όταν κάνης ότι πρέπει ας γίνη οτιδήποτε, καθώς έλεγε και ο Ι. Μεταξάς».

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΥΜΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Η εξύμνηση των ναζιστικής θηριωδίας κατά των Εβραίων και η υποστήριξη του χιτλερισμού και του εθνικοσοσιαλισμού από τον συγγραφέα δεν αποτελεί απλά εγκωμιασμό εγκλημάτων που έγιναν στο παρελθόν αλλά και παρότρυνση σε μίσος και βία σήμερα αφού ο εγκωμιασμός περιλαμβάνει και τη σημερινή δικαίωση των απόλυτα και πανανθρώπινα καταδικασμένων ναζιστικών εγκλημάτων γιατί όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας η «εγκληματική συμπεριφορά των Εβραίων» που κατά τον ίδιο δικαιολογούσε τις πράξεις των Ναζί τότε παραμένει ίδια έως σήμερα (αναφέρεται ρητά τουλάχιστον σε μία περίοδο από το 1917 έως σήμερα) οπότε και τις δικαιώνει. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το βασικό επιχείρημα του συγγραφέα είναι ότι η «εγκληματική συμπεριφορά» των Εβραίων πηγάζει από την ίδια την ιδιότητα τους να είναι Εβραίοι (βλ. πιο πάνω αναφερόμενο απόσπασμα στη σελ. 266: «Και τώρα έφθασε η ώρα να δώσωμεν στον Εβραίο τον χαρακτηρισμόν που του αξίζει…Αυτός που βασανίζει τι είναι; Αυτός που πυροβολεί τι είναι; Αυτός που δολοφονεί γυναίκας ή αόπλους τι είναι; Αυτός που βιάζει τι είναι; …Αυτός που θέλει να μας πίη το αίμα τι είναι; …Αυτός που τα κάνει όλα αυτά μαζί τι είναι; Είναι ο υπάνθρωπος Εβραίος!». Επίσης στη σελ. 852: «Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν»).

1. Σελ. 218: «Την 2αν Νοεμβρίου 1917 η Αγγλία, όπως γνωρίζομεν, εξέδωσε πολιτικήν ανακοίνωσιν (δήλωσις Μπαλφούρ) δια της οποίας ιδρύθη Εβραϊκή εθνική εστία στην Παλαιστίνην», και στη συνέχεια στη σελ. 223: «Οι Εβραίοι λοιπόν αμέσως μετά τη δήλωσιν Μπάλφουρ και μέχρι τώρα σκοτώνουν και μετακινούν Παλαιστινίους… Η όλη των εγκληματική συμπεριφορά δικαιολογεί τας πράξεις των Ναζί εναντίον των και κάτι περισσότερον. Τας δικαιώνει».

2. Σελ. 558: «Ο Ναζί Ανώτατος Δικαστής Βάλτερ Μπουχ διεξήγαγε έρευνα διά τα επεισόδια της «νύκτας των κρυστάλλων» …Αυτά βεβαίως η εβραϊκή προπαγάνδα τα αποκρύπτει. Απεναντίας μάλιστα κατηγορούν τα SS δια τα έκτροπα, τα οποία προσωπικώς υπερεγκρίνω».

3. Σελ. 432: « Ο Ναζισμός λοιπόν γνωρίζων καλώς τα Εβραϊκά σχέδια απεφάσισε, όπως αλλού περιγράφω, να εκδιώξη τους Εβραίους από την Ευρώπην. Και έπραξε κατά την γνώμιν μου πολύ ορθώς».

4. Σελ. 1075: (Σχολιασμός για τη λεζάντα φωτογραφίας από το Άουσβιτς: «Τα συρματοπλέγματα του Άουσβιτς είναι εκεί για να θυμίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο τη ναζιστική θηριωδία της περιόδου 1939-1945): « Καλώς κάνουν και διατηρούν το στρατόπεδον εις καλήν κατάστασιν, διότι ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον».

5. Σελ. 1221: «Συνεπώς κατηγορώ τους Γερμανούς Ναζί διότι δεν απήλλαξαν την Ευρώπην μας από τον εβραιοσιωνισμόν ενώ ηδύναντο να το πράξουν. Στο ερώτημα λοιπόν, αν ήτο σωστό, που οι Γερμανοί συνεκέντρωσαν τους Εβραίους, δια να τους μεταφέρουν στην Μαδαγασκάρη η απάντησις έρχεται μόνη της: Μέσα από όσα διδάσκουν και επιδιώκουν οι Εβραίοι, δεν ήτο σωστό αυτό που έκαναν οι Γερμανοί. Έπρεπε να τους έστελναν όχι στη Μαδαγασκάρη, αλλά στον Ιεχωβά τους να διαβάζουν μαζί όρθιοι το Ταλμούδ ».

6. Σελ. 1196: «Έχομεν λοιπόν μεταφοράν όχι θανάτωσιν. Μα είναι σωστόν να μεταφέρωνται άνθρωποι βιαίως; Αν οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι προορίζονται εκ Θεού να κυριαρχήσουν εις ολόκληρον τον κόσμον και τα Έθνη να είναι υπόδουλα εις αυτούς, τότε η μεταφορά των, κατά την γνώμιν μου, δεν αρκεί».

ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΥΜΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

7. Σελ. 986: « Τέτοιας εκτάσεως ενότητα και κινητοποίησιν ουδέποτε εγνώρισε η Ευρώπη, ώστε ευλόγως και δικαίως θα συμπεράνωμεν, ότι η ήττα του Ναζισμού σημαίνει ήττα της Ευρώπης».

8. Σελ. 802: « Σταματώ στην ιστορικήν αλήθειαν, η οποία διδάσκει την ηθικήν ανωτερότητα του εθνικοσοσιαλισμού».

9. Σελ. 803: « …Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κοσμοθεωρία δια «κυρίους» όχι δια δούλους. Είναι πίστις υπερεχόντων ανθρώπων… δεν μπορώ να ανέχομαι τους δολοφόνους, ληστάς, βιαστάς, καταπιεστάς, παράσιτα, διαφθορείς, υπονομευτάς της ελεεινής Εβραίλας να συκοφαντούν τους υπερόχους Εθνικοσοσιαλιστάς…» (Έτσι στην α΄ έκδοση, Μάϊος 2006, ενώ στη β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2006 η λέξη «υπερόχους» δεν υπάρχει).

10. Σελ. 447: « …Ασφαλώς σιγά σιγά αποκαθίσταται η αλήθεια, η προπαγάνδα υποχωρεί και θα ξημερώση η ημέρα, που θα κυματίσουν αι σημαίαι του Ναζισμού». (Έτσι στην α΄ έκδοση, Μάϊος 2006, ενώ στη β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2006, έχει προστεθεί η φράση «στη χώραν που τον εγέννησεν»).

Σημείωση: Σε αναφορά μας σχετικά με το δόλο του Κ. Πλεύρη που ακολουθεί αναφερόμαστε στο χαρακτήρα των διαφοροποιήσεων της α΄ και της β΄ έκδοσης)

11. Σελ. 853: « Οι μεραρχίες των SS μάχονται με απαράμιλλον ηρωϊσμόν».

12. Σελ. 869: « Η Λευκή Φυλή το 1945 υπέστη την μεγαλυτέραν καταστροφήν της ιστορίας της. Ο επικός αγών της Χιτλερικής Γερμανίας δια την κυριαρχίαν των Αρίων ετελείωσε, δίχως Νίκην».

13. Σελ. 871: «ΧΑΪΝΡΙΧ ΧΙΜΜΛΕΡ (1900-1945): Ανώτατος Αρχηγός των SS… τα στοιχεία και τα επιχείρηματα επιβεβαιώνουν το υψηλόν ήθος του Ανδρός, ο οποίος ενώ ηδύνατο αυθημερόν με μιαν διαταγήν του να θανατώση όλους τους Εβραίους, αυτός προετίμησε να τους εκτοπίση από την Ευρώπην ώστε να απαλλάξη την Ήπειρον της Λευκής Φυλής από τους εξωευρωπαίους σημίτας…
Τα SS μάλιστα τα μάχιμα SS (Waffen SS) υπήρξαν οι ιππόται της συγχρόνου εποχής, ακατάβλητοι πολεμισταί εξ όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι εθυσίασαν την ζωήν, στο ιδανικόν μιας Νέας Τάξεως, δια τους πολιτισμένους λαούς. Δυστυχώς δια την ανθρωπότητα ηττήθησαν… Πάντες υπήρξαν υποδείγματα πίστεως, πειθαρχίας και μαχητικότητος, υπέρ των ιδεωδών του Εθνικοσοσιαλισμού. Η παράστασίς των εξέφραζε το μεγαλείον του χαρακτήρος των, με συνέπεια στας τάξεις των SS να συγκαταλέγεται το εκλεκτότερον μέρος της Αρίας Φυλής…».

14. Σελ. 881: «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ (1889-1945): Ο τραγικός ηγέτης του Τρίτου Γερμανικού Ράϊχ είναι ασφαλώς η εντυπωσιακωτέρα αρχηγική μορφή της νεωτέρας εποχής… Η ιστορία της ανθρωπότητος θα καταλογίση στον Αδόλφον Χίτλερ τα εξής:
1. Δεν απήλλαξε, ενώ ηδύνατο, την Ευρώπην από τους Εβραίους
2. Δεν εχρησιμοποίησε τα ειδικά χημικά όπλα, που μόνον η Γερμανία διέθετε, δια να νικήση.. Εξ αιτίας της ήττης της Γερμανίας τότε, κινδυνεύει η Λευκή Φυλή και η Ευρώπη τώρα… Θα έλθη ημέρα, κατά την οποίαν οι Ευρωπαίοι θα κυριαρχήσουν ή θα καταστραφούν. Και στας δύο περιπτώσεις θα αναγνωρίσουν ότι ο Χίτλερ είχε δίκαιον..»

15. Σελ. 885: «ΙΩΣΗΦ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ (1897-1945): Ένα από τα φωτεινότερα πνεύματα του αιώνος. Φιλόσοφος, αγωνιστής και βαθύς γνώστης της ψυχολογίας του πλήθους ενίκησε, εις όλα τα πεδία μάχης τον εβραιομπολσεβικισμόν και ηγήθη του ολοκληρωτικού πολέμου της πατρίδος του»


ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Στο βιβλίο ο Κ. Πλεύρης καταφέρεται εναντίον των «Εβραίων» τους οποίους ορίζει αφενός ως την ομάδα ανθρώπων που έχει ασπαστεί την εβραϊκή θρησκεία και αφετέρου ως «φυλή» που απειλεί τα συμφέροντα της «Λευκής Φυλής». Πρόκειται για την υιοθέτηση της χιτλερικής αντισημίτικης προπαγάνδας για «εβραϊκή φυλή» που είχε στόχο τη διάδοση του αντισημιτικού μίσους και την προετοιμασία της εξόντωσης των Εβραίων. Ο Κ. Πλεύρης προτείνει σε ειδικό κεφάλαιο του βιβλίο με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ» την υιοθέτηση από την ελληνική κοινωνία μέτρων ανάλογων με αυτά που επέβαλε η χιτλερική Γερμανία κατά των Εβραίων και «μη Αρείων» (2):

1. Σελ. 271: «4) Ουδείς αλλόφυλος αναλαμβάνει δημόσιον αξίωμα, ούτε διορίζεται στο κράτος, το οποίον είναι Ελληνικόν και μόνον. Το αυτό ισχύει και στα ΝΠΔΔ».

2. Σελ. 271: «5) Οι μεικτοί γάμοι Ελλήνων ή Ελληνίδων με άτομα μη ανήκοντα στην Λευκήν Φυλήν αποτρέπονται».

3. Σελ. 271: «7) Η μετακίνησις και εγκατάστασις εν Ελλάδι ατόμων ανηκόντων στην Λευκήν Φυλήν είναι απολύτως ελευθέρα».

4. Σελ. 271: «9) Ουδείς αλλόφυλος ανακηρύσσεται Έλλην πολίτης, πλην των τιμητικών περιπτώσεων, ως ο νόμος ορίζει. Αλλόφυλοι δι’ άλλους λόγους αποκτήσαντες την Ελληνικήν υπηκοότητα την στερούνται αμέσως και εφόσον πληρούν τας προϋποθέσεις θεωρούνται Ελληνίζοντες».

Σελ. 601: «Στο ερώτημα: μπορεί εις Εβραίος να θεωρηθή Έλλην; Απαντώ ευθέως: όχι. Διότι η φυλετική καταγωγή δεν αλλάζει, με την διοικητικήν πράξιν της παροχής Ελληνικής υπηκοότητος, που είναι νομικόν γεγονός κι όχι φυλετικόν και εθνολογικόν».

Σελ. 902: « …υπό την ανοχήν της διεθνούς κοινωνίας και του εξηυτελισμένου ΟΗΕ του πρώην ανθρωποφάγου Ανάν» (από την α΄ έκδοση, Μάϊος 2006).

Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω (στα υποκεφάλαια Α και Γ) αποτελούν προφανώς και ιδέες προσβλητικές κατά των Εβραίων οπότε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του Ν. 927/79. Πιστεύουμε ωστόσο ότι η ποινική τους απαξία εμπίπτει στο άρθρο 1 το οποίο λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων προβλέπει και μεγαλύτερη ποινή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΟΛΟΥ (28 παρ. 1 ΠΚ)

Υποκειμενικά το αδίκημα στοιχειοθετείται όταν τελείται από δόλο, με τη γνώση δηλαδή και τη θέληση των στοιχείων του αδικήματος (άρθρο 27 παρ. 1). Τα ίδια τα αποσπάσματα που παρατίθενται είναι τόσο ωμά που δηλώνουν ταυτόχρονα και τη γνώση και τη θέληση του Κ. Πλεύρη. Ο δόλος προκύπτει και από τα συμπεράσματα του Κ. Πλεύρη που συμπυκνώνονται κυρίως στο εξής σημείο (σελ. 1386): «…επιβάλλεται να λάβωμεν επειγόντως μέτρα σωτηρίας της Λευκής Φυλής, του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και προ πάντος της Ελλάδος. Συγκεκριμένως και εις γενικότατας γραμμάς πρέπει: Να απομακρυνθούν οι Εβραίοι από την Ευρώπη την οποίαν αρκετά εταλαιπώρησαν. Οι εβραιοσιωνισταί να μεταβούν στην γη των Πατέρων των, ώστε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να απαλλαγή από αυτούς».
Στη σελ. 518 ο Κ.Πλεύρης δηλώνει με «ειλικρίνεια»: «Θα δηλώσω με ειλικρίνεια και αλλού, ότι εάν οι Γερμανοί εθανάτωναν τους εβραιοσιωνιστάς εγώ – και πιστεύω δεν είμαι μόνος – δεν επρόκειτο να λυπηθώ. Οι εβραιοσιωνισταί είναι εγκληματίαι που προετοιμάζουν τον θάνατόν μας. Την εξαφάνισιν της Λευκής Φυλής την οποίαν τόσον μισούν, με φθόνον συμπιεσθέντα στο υποσυνείδητόν των, επί αιώνας. Το ένστικτον αυτοσυντηρήσεως της Φυλής μας δεικνύει τον δρόμον του πολέμου, κατά του εβραιοσιωνισμού μέχρις εσχάτων».
Στη σελ. 872 το «πανανθρώπινο» όραμα του συγγραφέα για τον μέχρις εσχάτων πόλεμο συγκεκριμενοποιείται: «Οι Εβραίοι δεν επέτυχαν να κυριαρχήσουν στην Ευρώπην.. Πάντως εδημιούργησαν παντού στην Ευρώπην το φυλετικόν πρόβλημα το οποίο οξύνουν με την βοήθειαν των πολιτικάντηδων, τηλεπαρουσιαστών, «καθηγητών», δημοσιογράφων και λοιπών γνωστών ή αγνώστων πρακτόρων τους. Τελικώς το μόνον που θα επιτύχουν είναι να ερεθίσουν τους Ευρωπαίους και να προκαλέσουν την αντίδρασή των. Ενθυμηθήτε με. Αυτήν την φοράν δεν θα ευρεθούν καλοί Γερμανοί Ναζί, που θα μαζεύουν τους Εβραίους δια να τους στείλουν στην Μαδαγασκάρη, αλλ’ Ιππόται της Λευκής Αποκαλύψεως. Τους φαντάζομαι να καλπάζουν με γυμνά ξίφη, πάνω στα σταχιά άτια του θανάτου».

Για να συσκοτίσει την πραγματική σημασία των γραφομένων του ο συγγραφέας δηλώνει στη σελ. 1245: « Επανειλημμένως θα τονίσω ότι δεν επιτίθεμαι εναντίον των Εβραίων ως ατόμων, ως λαού, ως φυλής, ως Έθνους, αλλ’ εναντίον της θρησκείας των, επειδή αυτή διδάσκει, ότι οι Εβραίοι συνεφώνησαν με το Θεό τους (Ιεχωβά) αυτοί να τον λατρεύουν κι εκείνος να τους εξασφαλίσει την παγκόσμιον κυριαρχίαν και όλα τα Έθνη του κόσμου, να υποταγούν στους Εβραίους και να είναι δούλα αυτών».
Όμως από την αρχή στη σελ. 184 έχει ξεκαθαρίσει ότι: «Δεν γνωρίζω ούτε έναν Εβραίο, που να μη πιστεύη στον εξωφρενικόν, ότι οι Εβραίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωσι με συμφωνία μαζί τους να τους καταστήση κυρίαρχους εφ’ όλων των εθνών».
Όλο το βιβλίο του είναι αφιερωμένο όχι στον εβραϊσμό ως θρησκεία, αλλά στους Εβραίους ως άτομα (που ούτε αυτή την ιδιότητα τους αναγνωρίζει αφού τους θεωρεί υπανθρώπους), οι οποίοι ασπαζονται σα σύνολο και σα μάζα αυτή τη θρησκεία ανέκαθεν μέχρι σήμερα και οι οποίοι σαν «ενεργή απειλή» κατά της ανθρωπότητας πρέπει να αντιμετωπισθούν συνολικά και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Ευρώπη να απομακρυνθούν επίσης στο σύνολό τους διότι «απειλούν την Λευκή φυλή». Τα γραφόμενα του Κ. Πλεύρη δεν έχουν να κάνουν με καταδίκη μιας θρησκείας και αυτό είναι ολοφάνερο. Κανένας για παράδειγμα από αυτούς που ασκούν κριτική στο λεγόμενο ριζοσπαστικό Ισλάμ – εκτός αν είναι ρατσιστής – δεν απαιτεί να εκδιωχθούν οι ισλαμιστές από οποιαδήποτε χώρα ούτε να αντιμετωπίζονται σαν υπάνθρωποι.
Οι απαιτήσεις αυτές προβάλλονται μόνο όταν η πολεμική, η επίθεση και το μίσος κατευθύνονται κατά των ίδιων των ατόμων, ως λαού, ως φυλής, ως Έθνους, στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά των ίδιων των Εβραίων ατομικά και συνολικά, αυτούς που οι ναζιστές (που τόσο θαυμάζει ο Κ.Πλεύρης) ονόμασαν λίγο πριν ξεκινήσει η συστηματική εξόντωσή τους «φυλετική φυματίωση των εθνών» με μια λογική που καθόλου δεν απέχει από αυτήν του Κ. Πλεύρη.

Ο Κ. Πλεύρης δηλώνει στη σελ. 600 της α΄ έκδοσης του βιβλίου (Μάϊος 2006): «… δηλώ εξ αρχής, ότι είμαι Ναζί, φασίστας, ρατσιστής, αντιδημοκράτης, αντισημίτης». Στη β΄ έκδοση όπου έχουν γίνει κάποιες άλλες αλλαγές προφανώς σε μία προσπάθεια του συγγραφέα να καλύψει κάπως τη «γνώση και θέληση» της πληθώρας των στοιχείων για την τέλεση των αδικημάτων του Ν. 927/79 που περιλαμβάνει το βιβλίο του, η λέξη «Ναζί» έχει αφαιρεθεί. Στον πρόλογο της β΄ έκδοσης αναφέρεται ότι: «Στη δευτέραν έκδοσιν διωρθώθησαν ωρισμένα τυπογραφικά λάθη και κάποιαι αβλεψίαι». Η δήλωση «είμαι Ναζί» δεν μπορεί βέβαια να υπαχθεί στην κατηγορία των «τυπογραφικών» λαθών και «αβλεψιών». Άλλωστε η εξύμνηση των ναζιστικών εγκλημάτων και της ναζιστικής ιδεολογίας δεν καταλείπουν αμφιβολία για το ότι ο Κ. Πλεύρης εμμένει στην αρχική του δήλωση. Στη σελίδα 803 της α΄ και β΄ έκδοσης περιγράφει τον «αγώνα» του ως εξής: «Ο αγών αυτός, να θεωρηθή μνημόσυνον, υπέρ εκείνων των ανδρών και γυναικών της Λευκής Φυλής οι οποίοι εθυσίασαν την ζωήν των, στο εθνικοσοσιαλιστικό των καθήκον». Στην α΄ έκδοση και σε πλήρη συμφωνία με την αρχική του δήλωση «είμαι Ναζί», ο Κ. Πλεύρης εκθέτει το όραμα του για την Ελλάδα στη σελ. 447: « …Ασφαλώς σιγά σιγά αποκαθίσταται η αλήθεια, η προπαγάνδα υποχωρεί και θα ξημερώση η ημέρα, που θα κυματίσουν αι σημαίαι του Ναζισμού». Στη β΄ έκδοση ο Κ. Πλεύρης υιοθετεί το ίδιο όραμα όχι πια για την Ελλάδα αλλά για τη σύγχρονη Γερμανία (!) και έχει προσθέσει τη φράση «στη χώραν που τον εγέννησεν».
Η πρόσθεση αυτής της φράσης έγινε για να μην κατηγορηθεί ότι θέλει να κυριαρχήσει ο ναζισμός και παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας.
Επίσης από την α’ έκδοση (Μάιος 2006) στη σελ. 803 : « Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κοσμοθεωρία δια «κυρίους» όχι δια δούλους. Είναι πίστις υπερεχόντων ανθρώπων… δεν μπορώ να ανέχομαι τους δολοφόνους, ληστάς, βιαστάς, καταπιεστάς, παράσιτα, διαφθορείς, υπονομευτάς, της ελεεινής Εβραίλας να συκοφαντούν τους υπερόχους Εθνικοσοσιαλιστάς…»
Στην β’ έκδοση (Οκτώβριος 2006) έχει αφαιρεθεί η λέξη «υπερόχους» (!)

Άλλη διαφοροποίηση από την α’ έκδοση (για τον πρώην Γ.Γ του ΟΗΕ Κόφι Άνάν):
Σελ. 902 : « …υπό την ανοχήν της διεθνούς κοινωνίας και του εξηυτελισμένου ΟΗΕ του πρώην ανθρωποφάγου Ανάν» . Στην β’ έκδοση αφαιρεί τις λέξεις «πρώην ανθρωποφάγου» και γράφει «….του απογόνου ανθρωποφάγου». Αυτό ο Κ. Πλεύρης το κάνει για να καλυφθεί ο ρατσισμός του ως προς τον χαρακτηρισμό «ανθρωποφάγος», ιδιαίτερα επειδή αναφέρεται σε πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους όπως ο πρώην Γ.Γ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν.
Η πιο χαρακτηριστική «αβλεψία» αφορά την κριτική του για τον Μουσολίνι. Στην α΄ έκδοση αναφέρει στη σελ. 496 : «Εξάλλου ο Μουσολίνι στα πολλά του λάθη προσέθεσε και το ότι δεν είχε σκοπό να εξοντώσει τους Εβραίους», ενώ στη β΄ έκδοση η λέξη «εξοντώσει» αντικαθίσταται με τη λέξη «εκδιώξει». Είναι προφανώς λάθος για τον Κ. Πλεύρη να μην έχει κανείς «σκοπό να εξοντώσει τους Εβραίους». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κριτική στους ναζιστές που δεν «τέλειωσαν τη δουλειά»: «Κρίμα. Έπρεπε να είχαν απαλλάξει την Ευρώπην από την εβραιοσιωνιστικήν παρουσίαν» (σελ. 1204). Γι’ αυτό το λόγο και στην πρώτη και στη δεύτερη έκδοση αδυνατεί να καταλάβει (σελ. 1135): «Δια ποίον λόγον τιμώμεν τους Εβραίους; Επειδή τους εθανάτωσαν (αν κτλ) οι Γερμανοί; Και τι μας νοιάζει;». Η απάντηση που έδωσε σύσσωμη η ανθρωπότητα είναι ότι με τη συστηματική εξόντωση των Εβραίων, άμαχου πληθυσμού, αντρών, γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, οι ναζιστές κατάργησαν την ίδια την αξία της ανθρώπινης ζωής με αποτέλεσμα αυτή η εξόντωση να θεωρηθεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας συνολικά. Το αιματοκύλισμα των πληθυσμών των ευρωπαϊκών χωρών από το ίδιο ναζιστικό κράτος που οργάνωσε το Ολοκαύτωμα το απέδειξε.
Ο Κ. Πλεύρης αντίθετα πιστεύει όπως αναφέρει στη σελ. 597 ότι: «Εβραίος (στο θρήσκευμα) και άνθρωπος είναι έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλην». Στη σελ. 481 επαναλαμβάνει : « Προσωπικώς εις επίδειξιν θαρραλέας διαμαρτυρίας δηλώνω, πάλιν και πάλιν, ότι είμαι αντισημίτης, καταφρονώ τους Εβραίους…που θεωρώ υπανθρώπους».
Η περιφρόνηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής όχι μόνο σε ότι αφορά τους Εβραίους αλλά όλους όσους έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις από τον ίδιο προκύπτει από τα εξής αποσπάσματα του βιβλίου: Σχολιάζοντας απάντηση κάποιου κυβερνητικού στελέχους ότι το Π.Δ για την αναγνώριση γενοκτονίας των Ποντίων κάπου σκάλωσε και δεν έχει προχωρήσει η ψήφισή του, αναφέρει στη σελ. 172: « Οι γραικύλοι θα ενθυμηθούν αυτό το «κάπου σκάλωσε» όταν κάπου θα σκαλώσει ο λαιμός τους». Στη σελ. 187 «δικάζει» και «καταδικάζει» με συνοπτικές διαδικασίες τον παραγωγό» και το σκηνοθέτη (τον καταξιωμένο Όλιβερ Στόουν) της γνωστής ταινίας του Χόλλυγουντ «Alexander the Great”: «Δι’ αυτούς που υβρίζουν τον Μ. Αλέξανδρον, εάν είχαμε κράτος ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ θα εστέλλοντο ειδικοί πράκτορες οι οποίοι θα απήγαγον τον παραγωγόν και τον σκηνοθέτην και θα τους έφεραν στην Ελλάδα, όπου κατόπιν ειδικής ανακρίσεως θα απεκάλυπταν ποίοι τους έβαλαν να γυρίσουν τέτοια μισελληνικη ταινία… Ωστόσον με την γλώσσα της ειλικρινείας θα υποστηρίξω δημοσίως ότι ο παραγωγός της προσβλητικής δια τον Μ. Αλέξανδρον ταινία θα έπρεπε να είχε επικηρυχθή, αντί κάποιου σοβαρού ποσού. Η επικήρυξις θα προέβλεπε σύλληψιν του παραγωγού, πλήρη ομολογία του περί των εμπνευστών της ταινίας και εν συνεχεία απαγχονισμός του, ώστε να προειδοποιηθούν οι μισέλληνες… Υπερβολαί θα σκεφθήτε. Εάν όμως άνδρες ομοϊδεάται μου κατείχον την πολιτικήν εξουσίαν θα εφήρμοζον παρομοίους υπερβολάς».
Όπως μας εξηγεί ο Κ. Πλεύρης προηγούμενα αυτή η τιμωρία είναι απόλυτα σχετική με το γεγονός ότι οι «μισέλληνες» είναι Εβραίοι. Στη σελ. 187 διαβάζουμε: « Μισέλληνες (διάβαζε «Εβραίοι») κινηματογραφικοί παραγωγοί ετοίμασαν μια ταινία δια τον Μ. Αλέξανδρον, όπου προσβάλλουν την προσωπικότητα του κοσμοκράτορος…Ο κάθε Εβραίος λοιπόν μπορεί να συκοφαντεί τον Μ. Αλέξανδρον άνευ συνεπειών»

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 927/1979

<<Όστις δημοσίως, είτε προφορικώς είτε διά του τύπου ή διά γραπτών
κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας
προσβλητικάς κατά προσώπου ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής ή
εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή
χρηματικήν ποινήν ή και διά αμφοτέρων των ποινών τούτων>>
.

Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος αυτού πληρώνεται με μόνη τη δημόσια έκφραση (εκφορά) ιδεών για κάποιο πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, οι οποίες όμως είναι προσβλητικές λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους ή λόγω του θρησκεύματός τους.
Δεν απαιτείται ούτε προτροπή σε πράξεις ή ενέργειες ούτε οργανωμένη προσπάθεια για την προβολή των ιδεών και την προσβολή του προσώπου.
Η έκφραση των ιδεών πρέπει να είναι δημόσια και μπορεί να γίνει «είτε προφορικά, είτε με τον τύπο ή με γραπτά κείμενα ή με εικονογραφήσεις ή και με κάθε άλλο μέσο.
Πότε η εκφορά συγκεκριμένων ιδεών (απόψεων, συλλογισμών) είναι προσβλητική για το πρόσωπο κάποιου ή για μια ομάδα προσώπων αναφορικά με την καταγωγή κλπ είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται αντικειμενικά.

Στη βάση των πιο πάνω, στο άρθρο 2 εμπίπτουν αποσπάσματα του βιβλίου που χλευάζουν και αρνούνται το Ολοκαύτωμα, γεγονός που προσβάλλει την τιμή των επιζώντων και τη συλλογική μνήμη των θυμάτων που η Ελληνική Βουλή έχει αποφασίσει ομόφωνα να τιμά κάθε 27 Ιανουαρίου. Στις 26/1/2007 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο καταδικάζει τους αρνητές του Ολοκαυτώματος. Το σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ, που στήριξαν 100 χώρες και το οποίο εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία, θεωρείται απάντηση στο Ιράν, που τον περασμένο Δεκέμβριο οργάνωσε διάσκεψη για το Ολοκαύτωμα στην Τεχεράνη, για την αμφισβήτηση των εγκλημάτων των ναζί κατά των Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί ήδη αυτοτελές αδίκημα σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία). Τα αποσπάσματα στα οποία αναφερόμαστε είναι τα εξής:

Σελ. 206 (κάτω από μια φωτογραφία παιδιών): «Μας έδειξαν αυτήν την φωτογραφίαν (πότε; Που; Ποίοι ήσαν κ.λπ άγνωστον) και μας είπαν Εβραιόπουλα εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως. Δεκτόν. Τα βλέπομεν τετράπαχα…».

Σελ. 702: « Οι Εβραίοι απαιτούν να σεβώμεθα τους ανύπαρκτους νεκρούς των. Εγώ προσωπικώς και υπαρκτοί να ήσαν, διατί να τους σεβαστώ;».

Σελ. 117: « Τι άλλο θέλετε να σας κάνουν οι Εβραίοι, δια να ξυπνήσετε επιτέλους. Το παραμύθι του Άουσβιτς σας συγκινεί κι όχι αι σφαγαί των ομοεθνών μας».

σελ. 270: « Απελευθερωθείτε από την Εβραϊκήν προπαγάνδα, που σας εξαπατά με τα ψεύδη περί στρατοπέδων συγκεντρώσεων, θαλάμων αερίων, «φούρνων» και τα άλλα παραμύθια του ψευτο-ολοκαυτώματος…».

σελ. 685: « Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι «φούρνοι» το «σαπούνι» και τα βασανιστήρια υπήρξαν και παραμένουν τα προσφιλή θέματα, τα οποία εκμεταλλεύεται η αντιναζιστική προπαγάνδα…». «Εκείνα τα έργα, όπως το «ολοκαύτωμα» σας συγκινούν και εντυπωσιάζεστε, από τα δήθεν βασανιστήρια τα οποία δήθεν υπέστησαν οι Εβραίοι προ 60 ετών…».

Σελ. 1100 (Αναφορά σε φωτογραφία της σελ. 1098): « Αυτά τα παιδιά είναι Εβραιόπουλα στο στρατόπεδο Άουσβιτς – 2 (Μπιρκενάου), φαίνονται καλοζωϊσμένα και φυσικά επέζησαν…»

Σελ. 1008: « Το ZYKLON B που τόσον διεφήμισαν, ως το αέριον με το οποίον εθανατώνοντο οι Εβραίοι, στους ειδικούς θαλάμους αερίων (που δεν ανευρέθησαν) δεν ήτο παρά ένα δηλητηριώδες αέριον χρήσιμον δια τας απεντομώσεις των στρατοπέδων συγκεντρώσεως… όλα τα άλλα είναι παραμύθια της προπαγάνδας»

Σελ. 1012: « Η Εβραϊκή πτωματολογία στην περίπτωση του Άουσβιτς απεδείχθη εξ αρχής ψευδεστάτη»

Σε άλλο σημείο ωστόσο ο Κ. Πλεύρης επιδοκιμάζει όχι μόνο το μαζικό βασανισμό των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά κυρίως την ταπείνωση και τον εξευτελισμό τους από την κτηνωδία των ναζί σε αυτά.
Έτσι στη σελ. 180: « Τα τέκνα του «εκλεκτού λαού» δεν κατόρθωσαν ακόμη να αρπάξουν τα αγαθά των Εθνών, ούτε επέτυχαν να κυριαρχήσουν στον κόσμον. Στο μέλλον ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί. Ξέρομεν όμως τι συνέβη στο παρελθόν, όπου είδαμε τον «εκλεκτόν λαόν» να τρέμη προ της Μαύρης Στολής των Ές – Ές με την αργυρά νεκροκεφαλή στο πηλήκιον. Είδαμε τον «εκλεκτό λαό» πειθήνιον, σιωπηλόν, φοβισμένον να εργάζεται στην Γερμανική βιομηχανία από την οποίαν ζητεί τώρα αποζημιώσεις και τα οποίας ορθώς θα λάβη, όπως οι δούλοι, που δικαιούνται κάποιας αμοιβής δια την εργασίαν των, αλλά το χρήμα δεν ξεπλένει τον πενταετή εγκλωβισμόν του «εκλεκτού λαού» στα Γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου πολλοί δυστυχείς απώλεσαν την ζωήν των, περισσότεροι υπέφεραν και όλοι των εταπεινώθησαν μέχρις πλήρους εξευτελισμού των, διότι οι Γερμανοί δεν εσεβάσθησαν τας περί «εκλεκτού λαού» διαβεβαιώσεις της Π. Διαθήκης και των Ταλμούδ».

Επίσης, εκτός από το χλευασμό του Ολοκαυτώματος στο άρθρο 2 υπάγονται τα εξής:

Σελ. 626: «…Διότι εμείς είμεθα ΕΛΛΗΝΕΣ δηλαδή ανωτέρα Φυλή κι όχι άθλιοι σημίται».

Σελ. 481: « Προσωπικώς εις επίδειξιν θαρραλέας διαμαρτυρίας δηλώνω, πάλιν και πάλιν, ότι είμαι αντισημίτης, καταφρονώ τους Εβραίους...που θεωρώ υπανθρώπους»

Σελ. 597: «Εβραίος (στο θρήσκευμα) και άνθρωπος είναι έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλην».

Σχετικά με το δόλο αναφερόμαστε σε όσα είπαμε πιο πάνω και επαναλαμβάνουμε τη διακήρυξη του ίδιου του συγγραφέα σε σχέση με το σκοπό του βιβλίου του:

Σελ. 583: « Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι».

Ο Κ. Πλεύρης σε πολλά σημεία του βιβλίου του επικαλείται την ελευθερία της έκφρασης. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης πρέπει να περιορίζεται όταν η έκφραση διακινδυνεύει άλλα έννομα αγαθά. Η στάθμιση ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό καθίσταται αναγκαία σ’ αυτή την περίπτωση. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ελευθερία της γνώμης για μια δημοκρατία. Για τη στάθμιση δύο κριτήρια είναι απαραίτητα: Πρώτον πρέπει να προσβάλλεται έννομο αγαθό που η προστασία του επιβάλλεται από το Σύνταγμα. Δεύτερον πρέπει ο περιορισμός της ελευθερίας της γνώμης να αναφέρεται σε καταστάσεις που είναι καθ’ εαυτές παράνομες.
Η ελευθερία της ρατσιστικής έκφρασης παραβιάζει το δικαίωμα της απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, καταγωγή ή εθνική ή εθνολογική προέλευση, (5 παρ.2 Σ), και της αρχής της ισότητας (4Σ).
Η ίδια η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης επιβάλλει την απαγόρευση έκφρασης στον ρατσισμό. Το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), που θεωρείται σήμερα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, προβλέπει απόλυτη προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας γνώμης, της λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την επέμβαση από δημόσια αρχή. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπόκειται σε νόμιμους περιορισμούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι σε μια δημοκρατική κοινωνία για την επίτευξη ορισμένων νομίμων σκοπών (παρ. 2). Ο WOLFGANG STRASSER, μέλος της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υποστηρίζει τα εξής γι’ αυτό το θέμα: “Η ερμηνεία του άρθρου 10 μπορεί να θεωρηθεί ως μία διάταξη - κλειδί για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Επομένως η λειτουργία του είναι ευρεία και φιλελεύθερη, βασισμένη στην αρχή ότι ακόμα και οι πληροφορίες ή ιδέες που ενοχλούν ή σοκάρουν το κοινό πρέπει γενικά να επιτρέπονται και πως οι ρήτρες αποκλεισμού πρέπει να ερμηνεύονται στενά.
Με αυτό το περιεχόμενο, δύο όψεις της επίκλησης του άρθρου 10 πρέπει να ξεχωρίσουν:
1) η επίκλησή του από άτομα των οποίων η ελευθερία της έκφρασης περιορίστηκε επειδή υποστήριξαν ιδέες ακραίου εθνικισμού, φυλετικού μίσους, αντισημιτισμού κ.λπ. Σε αυτόν τον τομέα, η Επιτροπή θεωρεί γενικά ότι οι υπό κρίση περιορισμοί δικαιολογούνται είτε βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 ή σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις βάσεις του άρθρου 17 της Σύμβασης.
2) η επίκλησή του από άτομα που σκόπευαν σε κριτική εναντίον εκδηλώσεων ακραίου εθνικισμού, φυλετικού μίσους, αντισημιτισμού κ.λπ. η ελευθερία έκφρασης των οποίων περιορίστηκε συνήθως μετά από αίτηση των επιτιθέμενων: με αυτή την έννοια, τα όργανα της Σύμβασης προστατεύουν την ελευθερία έκφρασης τουλάχιστον αν η κριτική είναι συναφής και ανάλογη”.
Την ίδια επιταγή περιέχει και το άρθρο 20 παρ. 2 του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το οποίο η Ελλάδα επικύρωσε και τέθηκε σε ισχύ την 5.8.1997. Σύμφωνα το άρθρο 20 παρ. 2 τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να απαγορεύουν “οποιαδήποτε ενθάρρυνση του εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση σε διάκριση”.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΆΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Κ. Πλεύρη με βάση τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 927/79 και
Να συσχετιστεί η παρούσα με τη δικογραφία υπ’ αριθμ. Γ065139.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007

1. Στάη Άννα

2. Ειρήνη Κούτελου

3. Κατσιάπης Χαράλαμπος, δυνάμει εξουσιοδότησης Ειρήνης Κούτελου

…………………………………

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ :
1.Ανάλυση του νόμου από τον Γεώργιο Αποστολάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων δημοσιευμένη στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη», τ. 54, Νοέμβριος 2002.
2. Αναφέρουμε ενδεικτικά το Διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης του Χίτλερ της 7/4/1933 όπου προβλεπόταν ο αποκλεισμός από τα δημόσια αξιώματα των Γερμανών «που δεν κατάγονταν από την Αρεία Φυλή», το νόμο για τη «γερμανική υπηκοότητα» του 1935 με τον οποίο ορίστηκε ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να είναι Γερμανοί υπήκοοι, το νόμο της «προστασίας του Γερμανικού αίματος» του 1935 με τον οποίο απαγορεύτηκαν οι γάμοι Γερμανών με Εβραίους, το νόμο της απαγόρευσης της ελεύθερης μετακίνησης των Εβραίων της 1ης Σεπτεμβρίου του 1941 (Βλ. πρώτο τόμο του βιβλίου του Raul Hilberg «The Destruction of European Jews”, τρίτη έκδοση, Yale University Press/New Haven and London, σελ. 64-66).

Υ.Γ: Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε μερικά από τα αποσπάσματα του βιβλίου τα οποία περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο:

σελ. 600: «… δηλώ εξ αρχής, ότι είμαι Ναζί, φασίστας, ρατσιστής, αντιδημοκράτης, αντισημίτης»
Σελ. 742: «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι. Διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασμα».
Σελ. 269: «Κάθε Έλλην, κάθε άνθρωπος που γνωρίζει την υπονομευτική δράση του Εβραιοσιωνισμού πρέπει μόνος του, ως άτομο να κινητοποιηθεί εναντίον των Εβραίων. Αρχικώς απαιτείται να κάνη τα ακόλουθα:…
…Όπου διαπιστώνετε Εβραϊκή επέμβασι να την αποτρέπετε με την καταγγελίαν της και μετά με όποια ενέργεια απαιτείται».
Σελ. 432: « Ο Ναζισμός λοιπόν γνωρίζων καλώς τα Εβραϊκά σχέδια απεφάσισε, όπως αλλού περιγράφω, να εκδιώξει τους Εβραίους από την Ευρώπην. Και έπραξε κατά την γνώμιν μου πολύ ορθώς. Η απαλλαγή της Ευρώπης από τους Εβραίους είναι επιβεβλημένη, διότι ο Εβραϊσμός συνιστά απειλή κατά της ελευθερίας των Εθνών».
Σελ 511: « Υπάρχει Εβραϊκόν πρόβλημα στην Ευρώπην... Το Εβραϊκόν πρόβλημα συνίσταται ακριβώς στο ότι μία εξωευρωπαϊκή φυλετική μειοψηφία συνωμοτεί εις βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών, τα οποία θέλει να υποδουλώσει. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθή διότι αλλοιώς κινδυνεύει η Λευκή Φυλή. Άλλη λύσι δεν βλέπω παρά να φύγουν οι Εβραίοι από την Ευρώπην...».
Σελ. 266: «Και τώρα έφθασε η ώρα να δώσωμεν στον Εβραίο τον χαρακτηρισμόν που του αξίζει…Αυτός που βασανίζει τι είναι; Αυτός που πυροβολεί τι είναι; Αυτός που δολοφονεί γυναίκας ή αόπλους τι είναι; Αυτός που βιάζει τι είναι; …Αυτός που θέλει να μας πίη το αίμα τι είναι; …Αυτός που τα κάνει όλα αυτά μαζί τι είναι; Είναι ο υπάνθρωπος Εβραίος!».
Σελ. 778: «Η μόνη οδός σωτηρίας των Εβραίων είναι να παύσουν να ονειρεύωνται την παγκόσμιον κυριαρχίαν… Αλλοιώς ο αφανισμός τους θα συμβεί ολοκληρωτικώς και δια παντός. Το πολύ-πολύ θα εναπομείνουν μερικαί χιλιάδες που θα κόβουν τα πουλάκια τους και θα περιμένουν τον Ιεχωβά τους».
Σελ. 1221: «…περισσότερο προκαλώ εσάς τους αναγνώστας μου να συζητήσετε δια το Ταλμούδ και την Εβραϊκή θρησκεία. Προκαλώ περισσότερο εσάς επειδή σεις είσθε τα θύματα. Ξυπνήστε οι επίβουλοι Εβραίοι σκάπτουν τον τάφον των Εθνών. Ξυπνήστε και ρίξατέ τους μέσα, διότι τους αξίζει...».
Σελ. 138-139: « Αλλά δεν φταίνε οι χαχαμίκοι. Φταίει ο πολιτισμένος κόσμος που ανέχεται τα διεθνή παράσιτα που λέγονται Ιουδαίοι… φθάνει η ώρα των αντιποίνων…».
Σελ. 1166: « Η Λευκή Φυλή δεν θέλει σημίτας στην Ευρώπην, διότι έτσι την συμφέρει βιολογικώς».
Σελ. 583: « Το βιβλίον μου που τώρα διαβάζετε είναι μια απλή απόδειξις, ότι εμείς δεν υπολογίζομεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούμε δια την ηθικήν των, δια την θρησκείαν των, δια τας πράξεις των, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι».
Σελ. 852: «Ο Χίτλερ κατηγορήθη για κάτι που αληθώς δεν συνέβη. Αργότερα η ιστορία της ανθρωπότητος θα τον κατηγορήσει διότι ενώ ηδύνατο να απαλλάξει την Ευρώπην από τους Εβραίους, δεν το έκανε… Αγαπητοί μου κύριοι Εβραίοι, εγώ δεν σας ζητώ να υποστήτε, όσα τα ιερά σας βιβλία διδάσκουν να υποστώμεν εμείς, από εσάς… Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν».

Σελ. 1228: « …Μέχρι τότε για μας οι Εβραίοι θα παραμείνουν θανάσιμοι εχθροί, ιδιότητα που μόνοι τους επέλεξαν με όλας τας συνεπείας αυτής της αποκλειστικής των επιλογής. Με την ευκαιρίαν αυτήν προειδοποιούμεν:
1. Τους Εβραίους που κυκλοφορούν με Ελληνικά ονόματα, δια να κρύπτουν την πραγματικήν καταγωγήν των
2. Τους πράκτορας των Εβραίων, ιδίως δημοσιογράφους, πολιτικούς και τηλεπαρουσιαστάς, που εξυπηρετούν τον εβραιοσιωνισμό
3. Τους οικονομικούς παράγοντας που διακινούν το παρασιτικό εβραϊκό κεφάλαιο, υπό μορφήν ΑΕ «Τράστ», «Χόλντιν», «υπερακτίων εταιρειών» κ.λπ
4. Τους εβραιουποκινούμενους υπονομευτάς της Ελληνικής Εθνικής Παιδείας και Εξωτερικής πολιτικής, που κατέχουν δημοσίας θέσεις και εξυπηρετούν τον εβραιοσιωνισμό, με την επιβολή στην παιδεία και την εξωτερικήν μας πολιτικήν φιλοεβραϊκών θέσεων
5. Τα ΜΜΕ που δολιοφθείρουν τον Ελληνικό τρόπον ζωής, τα ιερά της Φυλής και τας Εθνικάς αξίας του Ελληνισμού, με την άσκησιν συστηματικής προπαγάνδας όλων των ειδών με σκοπό την διάδοσι του εκφυλισμού και της παρακμής στην Εθνικήν Κοινωνίαν των Ελλήνων
Όλοι οι παραπάνω προειδοποιούνται δια πρώτην και τελευταίαν φοράν, με μίαν φράσιν: Εξηντλήθη η υπομονή μας. Τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως πρέπει. Κι όταν κάνης ότι πρέπει ας γίνη οτιδήποτε, καθώς έλεγε και ο Ι. Μεταξάς».
σελ. 852: «Είσθε εγκληματίαι, διότι αυτό εδίδαξε η θρησκεία σας. Είσθε δολοφόνοι, διότι από παιδιά εγαλουχήθητε στο έγκλημα. Επομένως εμείς οι άλλοι δικαιούμεθα να σας αντιμετωπίσωμεν. Και θα το κάνωμεν»).
Σελ. 218: «Την 2αν Νοεμβρίου 1917 η Αγγλία, όπως γνωρίζομεν, εξέδωσε πολιτικήν ανακοίνωσιν (δήλωσις Μπαλφούρ) δια της οποίας ιδρύθη Εβραϊκή εθνική εστία στην Παλαιστίνην», και στη συνέχεια στη σελ. 223: «Οι Εβραίοι λοιπόν αμέσως μετά τη δήλωσιν Μπάλφουρ και μέχρι τώρα σκοτώνουν και μετακινούν Παλαιστινίους… Η όλη των εγκληματική συμπεριφορά δικαιολογεί τας πράξεις των Ναζί εναντίον των και κάτι περισσότερον. Τας δικαιώνει».
Σελ. 558: «Ο Ναζί Ανώτατος Δικαστής Βάλτερ Μπουχ διεξήγαγε έρευνα διά τα επεισόδια της «νύκτας των κρυστάλλων» …Αυτά βεβαίως η εβραϊκή προπαγάνδα τα αποκρύπτει. Απεναντίας μάλιστα κατηγορούν τα SS δια τα έκτροπα, τα οποία προσωπικώς υπερεγκρίνω».
Σελ. 1075: (Σχολιασμός για τη λεζάντα φωτογραφίας από το Άουσβιτς: «Τα συρματοπλέγματα του Άουσβιτς είναι εκεί για να θυμίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο τη ναζιστική θηριωδία της περιόδου 1939-1945): « Καλώς κάνουν και διατηρούν το στρατόπεδον εις καλήν κατάστασιν, διότι ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον».
Σελ. 1221: «Συνεπώς κατηγορώ τους Γερμανούς Ναζί διότι δεν απήλλαξαν την Ευρώπην μας από τον εβραιοσιωνισμόν ενώ ηδύναντο να το πράξουν. Στο ερώτημα λοιπόν, αν ήτο σωστό, που οι Γερμανοί συνεκέντρωσαν τους Εβραίους, δια να τους μεταφέρουν στην Μαδαγασκάρη η απάντησις έρχεται μόνη της: Μέσα από όσα διδάσκουν και επιδιώκουν οι Εβραίοι, δεν ήτο σωστό αυτό που έκαναν οι Γερμανοί. Έπρεπε να τους έστελναν όχι στη Μαδαγασκάρη, αλλά στον Ιεχωβά τους να διαβάζουν μαζί όρθιοι το Ταλμούδ ».
Σελ. 986: « Τέτοιας εκτάσεως ενότητα και κινητοποίησιν ουδέποτε εγνώρισε η Ευρώπη, ώστε ευλόγως και δικαίως θα συμπεράνωμεν, ότι η ήττα του Ναζισμού σημαίνει ήττα της Ευρώπης».
Σελ. 803: « …Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κοσμοθεωρία δια «κυρίους» όχι δια δούλους. Είναι πίστις υπερεχόντων ανθρώπων… δεν μπορώ να ανέχομαι τους δολοφόνους, ληστάς, βιαστάς, καταπιεστάς, παράσιτα, διαφθορείς, υπονομευτάς της ελεεινής Εβραίλας να συκοφαντούν τους υπερόχους Εθνικοσοσιαλιστάς…» (Έτσι στην α΄ έκδοση, Μάϊος 2006, ενώ στη β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2006 η λέξη «υπερόχους» δεν υπάρχει).
Σελ. 447: « …Ασφαλώς σιγά σιγά αποκαθίσταται η αλήθεια, η προπαγάνδα υποχωρεί και θα ξημερώση η ημέρα, που θα κυματίσουν αι σημαίαι του Ναζισμού». (Έτσι στην α΄ έκδοση, Μάϊος 2006, ενώ στη β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2006, έχει προστεθεί η φράση «στη χώραν που τον εγέννησεν»).
Σελ. 881: «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ (1889-1945): Ο τραγικός ηγέτης του Τρίτου Γερμανικού Ράϊχ είναι ασφαλώς η εντυπωσιακωτέρα αρχηγική μορφή της νεωτέρας εποχής… Η ιστορία της ανθρωπότητος θα καταλογίση στον Αδόλφον Χίτλερ τα εξής:
1. Δεν απήλλαξε, ενώ ηδύνατο, την Ευρώπην από τους Εβραίους
2. Δεν εχρησιμοποίησε τα ειδικά χημικά όπλα, που μόνον η Γερμανία διέθετε, δια να νικήση.. Εξ αιτίας της ήττης της Γερμανίας τότε, κινδυνεύει η Λευκή Φυλή και η Ευρώπη τώρα… Θα έλθη ημέρα, κατά την οποίαν οι Ευρωπαίοι θα κυριαρχήσουν ή θα καταστραφούν. Και στας δύο περιπτώσεις θα αναγνωρίσουν ότι ο Χίτλερ είχε δίκαιον..»
Σελ. 271: «Ουδείς αλλόφυλος αναλαμβάνει δημόσιον αξίωμα, ούτε διορίζεται στο κράτος, το οποίον είναι Ελληνικόν και μόνον. Το αυτό ισχύει και στα ΝΠΔΔ».
Σελ. 271: « Οι μεικτοί γάμοι Ελλήνων ή Ελληνίδων με άτομα μη ανήκοντα στην Λευκήν Φυλήν αποτρέπονται».
Σελ. 271: « Η μετακίνησις και εγκατάστασις εν Ελλάδι ατόμων ανηκόντων στην Λευκήν Φυλήν είναι απολύτως ελευθέρα».
Σελ. 601: «Στο ερώτημα: μπορεί εις Εβραίος να θεωρηθή Έλλην; Απαντώ ευθέως: όχι. Διότι η φυλετική καταγωγή δεν αλλάζει, με την διοικητικήν πράξιν της παροχής Ελληνικής υπηκοότητος, που είναι νομικόν γεγονός κι όχι φυλετικόν και εθνολογικόν».
Σελ. 902: « …υπό την ανοχήν της διεθνούς κοινωνίας και του εξηυτελισμένου ΟΗΕ του πρώην ανθρωποφάγου Ανάν»
σελ. 1386: «…επιβάλλεται να λάβωμεν επειγόντως μέτρα σωτηρίας της Λευκής Φυλής, του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και προ πάντος της Ελλάδος. Συγκεκριμένως και εις γενικότατας γραμμάς πρέπει: Να απομακρυνθούν οι Εβραίοι από την Ευρώπη την οποίαν αρκετά εταλαιπώρησαν. Οι εβραιοσιωνισταί να μεταβούν στην γη των Πατέρων των, ώστε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να απαλλαγή από αυτούς».

σελ. 518 «Θα δηλώσω με ειλικρίνεια και αλλού, ότι εάν οι Γερμανοί εθανάτωναν τους εβραιοσιωνιστάς εγώ – και πιστεύω δεν είμαι μόνος – δεν επρόκειτο να λυπηθώ. Οι εβραιοσιωνισταί είναι εγκληματίαι που προετοιμάζουν τον θάνατόν μας. Την εξαφάνισιν της Λευκής Φυλής την οποίαν τόσον μισούν, με φθόνον συμπιεσθέντα στο υποσυνείδητόν των, επί αιώνας. Το ένστικτον αυτοσυντηρήσεως της Φυλής μας δεικνύει τον δρόμον του πολέμου, κατά του εβραιοσιωνισμού μέχρις εσχάτων».

σελ. 872 «Οι Εβραίοι δεν επέτυχαν να κυριαρχήσουν στην Ευρώπην.. Πάντως εδημιούργησαν παντού στην Ευρώπην το φυλετικόν πρόβλημα το οποίο οξύνουν με την βοήθειαν των πολιτικάντηδων, τηλεπαρουσιαστών, «καθηγητών», δημοσιογράφων και λοιπών γνωστών ή αγνώστων πρακτόρων τους. Τελικώς το μόνον που θα επιτύχουν είναι να ερεθίσουν τους Ευρωπαίους και να προκαλέσουν την αντίδρασή των. Ενθυμηθήτε με. Αυτήν την φοράν δεν θα ευρεθούν καλοί Γερμανοί Ναζί, που θα μαζεύουν τους Εβραίους δια να τους στείλουν στην Μαδαγασκάρη, αλλ’ Ιππόται της Λευκής Αποκαλύψεως. Τους φαντάζομαι να καλπάζουν με γυμνά ξίφη, πάνω στα σταχιά άτια του θανάτου».
σελ. 496 : «Εξάλλου ο Μουσολίνι στα πολλά του λάθη προσέθεσε και το ότι δεν είχε σκοπό να εξοντώσει τους Εβραίους»,
σελ. 597: «Εβραίος (στο θρήσκευμα) και άνθρωπος είναι έννοιαι αντιφατικαί, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλην».
σελ. 481: « Προσωπικώς εις επίδειξιν θαρραλέας διαμαρτυρίας δηλώνω, πάλιν και πάλιν, ότι είμαι αντισημίτης, καταφρονώ τους Εβραίους…που θεωρώ υπανθρώπους».

σελ. 172: « Οι γραικύλοι θα ενθυμηθούν αυτό το «κάπου σκάλωσε» όταν κάπου θα σκαλώσει ο λαιμός τους».
Στη σελ. 187 «δικάζει» και «καταδικάζει» με συνοπτικές διαδικασίες τον παραγωγό» και το σκηνοθέτη (τον καταξιωμένο Όλιβερ Στόουν) της γνωστής ταινίας του Χόλλυγουντ «Alexander the Great”: «Δι’ αυτούς που υβρίζουν τον Μ. Αλέξανδρον, εάν είχαμε κράτος ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ θα εστέλλοντο ειδικοί πράκτορες οι οποίοι θα απήγαγον τον παραγωγόν και τον σκηνοθέτην και θα τους έφεραν στην Ελλάδα, όπου κατόπιν ειδικής ανακρίσεως θα απεκάλυπταν ποίοι τους έβαλαν να γυρίσουν τέτοια μισελληνικη ταινία… Ωστόσον με την γλώσσα της ειλικρινείας θα υποστηρίξω δημοσίως ότι ο παραγωγός της προσβλητικής δια τον Μ. Αλέξανδρον ταινία θα έπρεπε να είχε επικηρυχθή, αντί κάποιου σοβαρού ποσού. Η επικήρυξις θα προέβλεπε σύλληψιν του παραγωγού, πλήρη ομολογία του περί των εμπνευστών της ταινίας και εν συνεχεία απαγχονισμός του, ώστε να προειδοποιηθούν οι μισέλληνες… Υπερβολαί θα σκεφθήτε. Εάν όμως άνδρες ομοϊδεάται μου κατείχον την πολιτικήν εξουσίαν θα εφήρμοζον παρομοίους υπερβολάς».

Σελ. 206 (κάτω από μια φωτογραφία παιδιών): «Μας έδειξαν αυτήν την φωτογραφίαν (πότε; Που; Ποίοι ήσαν κ.λπ άγνωστον) και μας είπαν Εβραιόπουλα εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως. Δεκτόν. Τα βλέπομεν τετράπαχα…».
Σελ. 702: « Οι Εβραίοι απαιτούν να σεβώμεθα τους ανύπαρκτους νεκρούς των. Εγώ προσωπικώς και υπαρκτοί να ήσαν, διατί να τους σεβαστώ;».
σελ. 685: « Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οι «φούρνοι» το «σαπούνι» και τα βασανιστήρια υπήρξαν και παραμένουν τα προσφιλή θέματα, τα οποία εκμεταλλεύεται η αντιναζιστική προπαγάνδα…». «Εκείνα τα έργα, όπως το «ολοκαύτωμα» σας συγκινούν και εντυπωσιάζεστε, από τα δήθεν βασανιστήρια τα οποία δήθεν υπέστησαν οι Εβραίοι προ 60 ετών…».
Σελ. 1100: (Αναφορά σε φωτογραφία της σελ. 1098): « Αυτά τα παιδιά είναι Εβραιόπουλα στο στρατόπεδο Άουσβιτς – 2 (Μπιρκενάου), φαίνονται καλοζωϊσμένα και φυσικά επέζησαν…»
σελ. 180: « Τα τέκνα του «εκλεκτού λαού» δεν κατόρθωσαν ακόμη να αρπάξουν τα αγαθά των Εθνών, ούτε επέτυχαν να κυριαρχήσουν στον κόσμον. Στο μέλλον ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί. Ξέρομεν όμως τι συνέβη στο παρελθόν, όπου είδαμε τον «εκλεκτόν λαόν» να τρέμη προ της Μαύρης Στολής των Ές – Ές με την αργυρά νεκροκεφαλή στο πηλήκιον. Είδαμε τον «εκλεκτό λαό» πειθήνιον, σιωπηλόν, φοβισμένον να εργάζεται στην Γερμανική βιομηχανία από την οποίαν ζητεί τώρα αποζημιώσεις και τα οποίας ορθώς θα λάβη, όπως οι δούλοι, που δικαιούνται κάποιας αμοιβής δια την εργασίαν των, αλλά το χρήμα δεν ξεπλένει τον πενταετή εγκλωβισμόν του «εκλεκτού λαού» στα Γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου πολλοί δυστυχείς απώλεσαν την ζωήν των, περισσότεροι υπέφεραν και όλοι των εταπεινώθησαν μέχρις πλήρους εξευτελισμού των, διότι οι Γερμανοί δεν εσεβάσθησαν τας περί «εκλεκτού λαού» διαβεβαιώσεις της Π. Διαθήκης και των Ταλμούδ».
Σελ. 626: «…Διότι εμείς είμεθα ΕΛΛΗΝΕΣ δηλαδή ανωτέρα Φυλή κι όχι άθλιοι σημίται».
Σελ. 481: « Προσωπικώς εις επίδειξιν θαρραλέας διαμαρτυρίας δηλώνω, πάλιν και πάλιν, ότι είμαι αντισημίτης, καταφρονώ τους Εβραίους...που θεωρώ υπανθρώπους»