ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Εάν θέλετε να καταγγείλετε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να εκφράσετε τη συμπαράστασή σας στα τρία διωκόμενα μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας, μπορείτε να στείλετε την προτεινόμενη δήλωσης συμπαράστασης στον έλληνα πρωθυπουργό κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek και επίσης να το κοινοποιήσετε σε εμάς στη διεύθυνση info@antinazi.gr.

Αυτό το κείμενο είναι μόνο ένα σχέδιο το οποίο προτείνουμε και το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε ή να συντάξετε το δικό σας κείμενο.